Het Spreekpunt werkt als een communicatiezuil die ingezet kan worden om ideeën en meningen van burgers of doelgroep te inventariseren.

Uitgangspunt is dat Het Spreekpunt gedurende een periode van bijvoorbeeld een week wordt geplaats op de locatie, de wijk, waar het College van B&W, c.q. de beleidsmakers informatie en ideeën van de betrokken inwoners willen ontvangen.

In Het Spreekpunt kunnen door College of beleidsmakers vijf vragen worden ingesproken. Door een knop in te drukken kunnen de vragen worden beluisterd en reacties worden ingesproken.

Het apparaat zo geconstrueerd dat deze zonder toezicht in de openbare ruimte kan worden geplaatst.

Gemeenten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, etc. kunnen Het Spreekpunt huren, waarbij wij het apparaat plaatsen en ophalen. Het risico van diefstal of beschadiging nemen wij voor onze rekening. Na afloop ontvangt de opdrachtgever de ingesproken reacties in mp3-formaat.